Εύρεση Οικιακής Εργαζόμενης
Παρακαλώ συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Άτομο Επικοινωνίας

Παρακαλώ συμπληρώστε με προσοχή τα ακόλουθα στοιχεία:

Οικογένεια

Παρακαλώ συμπληρώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια.

Ανάγκες

Παρακαλώ προσδιορίστε τι θα χρειάζεστε να κάνει η οικιακή εργαζόμενη.

Οικία

Παρακαλώ συμπληρώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την οικία σας:

Ιστορικό εργοδότη

* Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει είναι ορθές προτού προχωρήσετε.

Κατάστημα 16B, 16ης Ιουνίου 1943,
3022 Λεμεσός - Κύπρος,
Tηλ. 700 700 29, +357 25352002
Fax. +357 25352003
Αριθμός Αδείας: 279
email. info @ trustemployment.com
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00-13:00 & 14:00-17:00
Απογευματινές συναντήσεις μπορούν να ορισθούν κατόπιν αιτήματος
Σάββατο και Κυριακή κλειστά