Όροι και Προϋποθέσεις

  1. ΑΠΟΔΟΧΗ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις για να βεβαιωθείτε ότι τα κατανοείτε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς από την στιγμή που θα υποβάλετε το ερωτηματολόγιο το οποίο έχετε συμπληρώσει, θα είστε νομικά δεσμευμένος από αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Η απόφασή σας να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα www.trustemployment.com δείχνει ότι συμφωνείτε στην συλλογή, αποθήκευση, μεταφορά και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από την Trust Employment, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Ιδιωτικότητας (Privacy Policy). Επιπρόσθετα, με την χρήση της ιστοσελίδας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών (για τις ανάγκες της δουλειάς που έχετε αναθέσει στο γραφείο μας) και διαβεβαιώνετε ότι όλα τα δεδομένα τα οποία έχετε καταχωρήσει είναι ορθά. Ως μέρος της όλης διαδικασίας, η Trust Employment δίνει στους πιθανούς εργοδότες το βιογραφικό των υποψηφίων που ψάχνουν για εργοδότηση στην Κύπρο. Το γραφείο μας επίσης παρέχει στις υποψήφιες τις βασικές πληροφορίες περιγραφής της δουλειάς.

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες προκειμένου να κατανοήσετε την πολιτική και τις πρακτικές που εφαρμόζονται από την Trust Employment σχετικά με την χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτή η πολιτική ισχύει για όλους τους πελάτες της Trust Employment και ως γραφείο διατηρούμε το δικαίωμα να την αναβαθμίσουμε, να την αναθεωρήσουμε, να την αλλάξουμε ή να την αναδημοσιεύσουμε όποτε εμείς κρίνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο.

Αλλαγές στην Πολιτική Ιδιοτικότητας

Η Trust Employment έχει τη διακριτική ευχέρεια να ενημερώνει ανά πάσα στιγμή αυτή την πολιτική ιδιωτικότητας. Όταν συμβεί αυτό, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας μας και θα σας στέλνουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Παροτρύνουμε τους χρήστες να ελέγχουν συχνά αυτήν τη σελίδα για οποιεσδήποτε αλλαγές, για να παραμένουν ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο βοηθούμε να προστατευτούν οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτή την πολιτική ιδιωτικότητας και να γνωρίζετε τις τροποποιήσεις.

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Trust Employment παρέχει υπηρεσίες εξεύρεσης εργασίας για οικιακές βοηθούς στην Κύπρο συλλέγοντας πληροφορίες από εργοδότες και οικιακές βοηθούς. Τα δεδομένα που συλλέγονται συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες όπως όνομα, χώρα καταγωγής, διεύθυνση, ηλικία, ιστορικό προηγούμενης απασχόλησης/εμπειρίας, εκπαίδευσης και οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συλλεγούν μέσω μιας τηλεφωνικής συνομιλίας ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), μέσα από προσωπικές συναντήσεις ή συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο στην ιστοσελίδας μας (www.trustemployment.com). Η συλλογή πληροφοριών μας βοηθάει επίσης να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας. Ο πελάτης είναι επομένως υποχρεωμένος να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην Trust Employment (χωρίς να αποκρύψει ή να παραλείψει να αναφέρει οτιδήποτε σημαντικό) σχετικά με τις ανάγκες του συγκεκριμένου εργοδότη, έτσι ώστε η οικιακή βοηθός να ενημερωθεί πλήρως για τα καθήκοντα τα οποία θα κληθεί να αναλάβει, αποφεύγοντας έτσι οποιαδήποτε προβλήματα ή διαφωνίες.

Για σκοπούς σαφήνειας, πρέπει να επισημανθεί ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τους εξής σκοπούς:

  1. Για ταύτιση ενός εργοδότη με μια οικιακή βοηθό βάσει των αναγκών του εργοδότη και βάσει του κατά πόσο η οικιακή βοηθός μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες.
  2. Για διαφήμιση κενών θέσεων εργασίας για οικιακές βοηθούς.
  3. Για την προσέγγιση εργοδοτών /οικιακών βοηθών.
  4. Για υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων στις σχετικές αρμόδιες αρχές ως μέρος της διαδικασίας την οποία ακολουθούμε.
  5. Για βελτίωση της εξυπηρέτησης των υπηρεσιών μας.
  6. Για να ανταποκρινόμαστε πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες σας.

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας

Η Trust Employment λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητά σας. Επομένως, δε θα αποκαλύψουμε, δε θα πωλήσουμε, ούτε θα διαφημίσουμε οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία σε τρίτους για σκοπούς διαφήμισης, χωρίς την συγκατάθεσή σας. Είμαστε υποχρεωμένοι βάσει Νόμου να κρατήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για εσωτερικούς σκοπούς. Δεν αποκαλύπτουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο χωρίς την έγκρισή σας, εκτός και αν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε αυτό από το Νόμo, τις αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιουσδήποτε κανονισμούς ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

Η αποδοχή σας αυτών των όρων

Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτήν την πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

Κατάστημα 16B, 16ης Ιουνίου 1943,
3022 Λεμεσός - Κύπρος,
Tηλ. 700 700 29, +357 25352002
Fax. +357 25352003
Αριθμός Αδείας: 279
email. info @ trustemployment.com
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00-13:00 & 14:00-17:00
Απογευματινές συναντήσεις μπορούν να ορισθούν κατόπιν αιτήματος
Σάββατο και Κυριακή κλειστά